NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Ak tu nenájdete odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať!

Môžem nepoužitý tovar bezplatne vrátiť?

Áno. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. môžete od kúpy tovaru odstúpiť do 14 dní od doručenia, a to bez akéhokoľvek udania dôvodu.

V takom prípade je potrebné doručiť nám písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru, a zároveň v tomto termíne doručiť aj tovar so všetkou dokumentáciou – faktúra a iná dokumentácia, ak vám bola doručená spolu s tovarom. Tovar nám zasielajte na adresu:

CarePharma, s.r.o.
Čenkovce 123
93039 Čenkovce

a to výlučne doporučene, prípadne s poistením. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté!

Do 14 dní po obdržaní písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy a súčasnom doručení tovaru vám peniaze za tovar, vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru, pošleme poštovou poukážkou alebo prevodom na váš účet.

Je objednávka tovaru záväzná?

Áno. Odoslaním objednávky súhlasíte s cenou tovaru a zaviažete sa tovar riadne zaplatiť a prevziať. Odoslanie objednávky je považované za návrh kúpnej zmluvy, ktorá vzniká potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Môžem objednávku zrušiť?

Samozrejme. Každú objednávku, aj potvrdenú predávajúcim je možné bez storno poplatku zrušiť do 24 hodín od odoslania objednávky.

Objednávky je možné zrušiť iba písomne – emailom na: obchod@carepharma.sk

Aké spôsoby platby za tovar môžem využiť?

Momentálne si môžete vybrať z nasledovných spôsobov platby za tovar:

Platba bankovým prevodom – ak uprednostňujete platbu priamo na bankový účet, môžete tak urobiť bankovým prevodom na náš účet v tvare IBAN : SK0383300000002900769229, alebo priamo vložením hotovosti na ktorejkoľvek pobočke FIO BANKY.

► Pre rýchlejšiu identifikáciu vašej platby VŽDY použite ako VARIABILNÝ SYMBOL číslo vašej objednávky. Tovar vám bude odoslaný až po pripísaní vašej platby na náš bankový účet.

Dobierkou – za váš tovar zaplatíte doručovacej službe až pri doručení a prevzatí tovaru.

► Tovar vám bude odoslaný ihneď po spracovaní vašej objednávky.

Chceme vám čo najviac vyjsť v ústrety. Ak vám uvedené spôsoby platby nevyhovujú, napíšte nám a my sa budeme snažiť daný spôsob platby čo najskôr zaradiť medzi naše platobné možnosti.

Aký poplatok za dobierku účtujete k celkovej sume objednávky ?

Za zvolený spôsob platby – Dobierka neúčtujeme žiadne poplatky navyše.

Aké spôsoby doručenia si môžem vybrať?

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra s doručením do maximálne 2 pracovných dní.

Všetok tovar je skladom a je expedovaný ihneď po spracovaní objednávky – pri platbe dobierkou. Objednávky uhradené bankovým prevodom expedujeme až po pripísaní sumy na náš bankový účet.

Aká je doba doručenia tovaru?

Tovar je expedovaný ihneď po spracovaní objednávky. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra – s dobou doručenia do maximálne 2 pracovných dní. Objednávky uhradené bankovým prevodom expedujeme až po pripísaní sumy na náš bankový účet.

Aká je cena doručenia tovaru ?

Za doručenie tovaru si účtujeme pri všetkých spôsoboch platby za tovar rovnakú sumu 4,80€ .

Čo ak tovar od doručovateľa neprevezmem?

Odoslaním objednávky súhlasíte s kúpou a cenou objednaných tovarov. Odoslaná objednávka je zároveň návrhom na kúpnu zmluvu. Po potvrdení objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva, ktorá je pre obe strany záväzná. Jej zmeny alebo zrušenie sú možné iba dohodou predávajúceho a kupujúceho.

Tovar ste povinný prevziať do 7 dní. Po uplynutí tejto doby vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady výdavkov priamo vynaložených na neúspešný pokus o doručenie objednávky.

V prípade, že tovar neprevezmete ani do 14 dní – je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a tovar predať tretej osobe. Nárok na uplatnenie náhrady výdavkov vynaložených na neúspešný pokus o doručenie objednávky však nezaniká.

Kto môže tovar prevziať od doručovateľa ?

Vy ako kupujúci ste povinný tovar prevziať osobne.

V prípade vašej neprítomnosti na mieste doručenia tovaru uvedenom na kúpnej zmluve, ste povinný zabezpečiť prevzatie inou osobou, ktorú písomne poveríte prevzatím objednávky od doručovateľa.

Osoba poverená na prevzatie tovaru je povinná doručovateľovi predložiť originál alebo kópiu kúpnej zmluvy, doklad o zaplatení za tovar a písomné poverenie na prevzatie objednávky.

Čo ak ma doručovateľ nezastihne na mieste doručenia tovaru ?

Vy ako kupujúci ste povinný tovar prevziať osobne. V prípade potreby môžete prevzatím tovaru písomne poveriť aj tretiu osobu. Ak bude potrebné objednávku opakovane doručiť z dôvodu vašej neprítomnosti na mieste doručenia tovaru, všetky náklady spojené s opakovaným doručením znášate vy.

Môžem odstúpiť od kúpy tovaru (kúpnej zmluvy) aj po prevzatí tovaru od doručovateľa ?

Áno, v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14. kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Toto právo odstúpenia od kúpy máte aj pred samotným doručením tovaru.

Ako výživové doplnky Emócia a Lipovita vitamín C skladovať ?

Výživový doplnok Emócia je doslova živý nápoj, ktorý obsahuje živú kultúru. Preto sa má skladovať pri izbovej teplote, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Takto sa skladuje aj po otvorení a nápoj treba spotrebovať do 1 mesiaca.

Výživový doplnok Lipovita vitamín C sa má skladovať v chladničke. Takto sa skladuje aj po otvorení a treba ho spotrebovať do 1 mesiaca.

Skladujte mimo dosahu detí !